Les av Gassmåler

Logg inn DokSave

Tjenester & Produkter

Abonnement Tjenester

Nor-Gass drifter gass-distribusjonsnett i sameier, borettslag og boligfelt. Tjenesten består av drift og vedlikehold av anlegget samt gassleveranse, avregning og fakturering i forhold til forbruk. Nor-Gass kan også bistå med veiledning  og bistand.

Dokumentforvaltning

Tjenesten er utviklet og tilrettelagt for eiere og brukere av gassanlegg innen industri, næring og landbruk samt bolig.  Tjenesten gir deg full oversikt over dokumentasjonen, lett tilgjengelig, sikker lagring og effektiv forvaltning. Den er også ett nyttig hjelpemiddel for entreprenører og

installatører av gassanlegg.

DokSave

Nor-Gass benytter DokSave i tjenesten forvaltning av dokumentasjon. En enkel, trygg og effektiv løsning for lagring av dokumenter. Bruksområdene er mange. FDV dokumentasjon for bygg, IK dokumentasjon med oppfølging av frister og avvik, dokumentasjon for maskiner eller anlegg er noen eksempler. Systemet brukes av borettslag, bedrifter, foreninger og private.

Gå til Abonnement Tjenester

Gå til Dokumentforvaltning

Gå til DokSave

Personvernerklæring