DokSave

Nor-Gass benytter DokSave i tjenesten forvaltning av dokumentasjon. En enkel, trygg og effektiv løsning for lagring av dokumenter. Brukertilgang via web-grensesnitt mot database som er utenfor bedriftens egne datasystemer. Dette gir fleksible løsninger. Bruksområdene er mange. FDV dokumentasjon for bygg, IK dokumentasjon med oppfølging av frister og avvik, dokumentasjon for maskiner eller anlegg er noen eksempler. Systemet brukes av borettslag, bedrifter, foreninger og private.

Gå til DokSave

Les av Gassmåler

Logg inn DokSave

Personvernerklæring